Popravite šifru zaustavljanja kritičnog procesa 0x000000EF u Windows 10

Kritični proces je umro provjera greške 0x000000EF ukazuje da je kritičan sistemski proces zaustavljen, ili prozori ne mogu podnijeti zadatak, Evo kako popraviti ovu BSOD grešku

Popravi lošu konfiguraciju sistema (0x00000074) BSOD u Windows 10

Ako imate problema pri podizanju sistema Windows 10 ili je vaš sistem zaglavljen u petlji ponovnog pokretanja koja prikazuje grešku Plavog ekrana smrti (BSOD) BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO, primijenite rješenja navedena ovdje.

Popravite BSOD nedostupnog uređaja za pokretanje sistema Windows 10, Provjera grešaka 0x7B

Dobivanje BSOD greške nepristupačnog uređaja za pokretanje pri pokretanju? Zbog ove greške plavog ekrana Windows se često ponovo pokreće i ne može normalno da se pokrene? Općenito, ova greška ( INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) Provjera greške 0x0000007B ukazuje da je OS izgubio pristup sistemskim podacima ili particijama za pokretanje tokom pokretanja.